Snapseed

Kostrådgivning

De val vi gör kan ha en avgörande betydelse för hur vi mår. Genom att se över sin kost och livsstil kan det ibland bara räcka med små justeringar för att märka av stora förbättringar. 
Idag vet vi att den absolut största orsaken till ohälsa, kroniska sjukdomar och förkortat liv är vår livsstil. Om vi nu äter oss sjuka, borde vi inte då också kunna äta oss friska?

80-95 % av våra kroniska sjukdomar
beror på vår livsstil

Kosten har en stor betydelse vid autoimmuna sjukdomar och kroniska inflammationer men även den övriga livsstilen som stress, motion och sömn. Det kan säkert flera känna igen sig i då de kan koppla ihop extra stora besvär med händelser i sitt liv.

Så vad är det som hindrar dig från att prova?
Vad är egentligen 30, 60 eller 90 dagar av ditt liv? Det värsta som kan hända är att du lär dig en massa nytt, provar nya recept och livsmedel eller rent av får viktiga insikter i din övriga livsstil. Allt utan biverkningar.

Vissa söker bevis eller jämför sig med andra - men det är först när du själv har provat att ändra din kost som du kan fatta ett rationellt beslut. Det är först då du vet hur din kropp kommer att reagera och det är först då vinsten kan plockas ut. En kropp fri från symptom, inflammmation, smärta och mediciner.

Du har makten i dina händer - du har valet till en förändring! 

Kosten är det mest kraftfulla verktyg
om du vill påverka sin hälsa, tarmflora 
& välmående
 

Jag vill erbjuda dig rätt förutsättningar så att du själv kan ta makten över din hälsa. Att helt enkelt välja hälsa. Det kan handla om att förstå vad som händer i din kropp, få menyförslag, shoppinglistor, råd och stöd så du sen kan förtsätta på egen hand. Oftast behöver man göra justeringar på vägen för att passa just dig. Just därför arbetar jag inte med enda kost eller ett enda sätt för läkning men grunderna ligger i antiinflammatorisk kost som SCD, paleo, autoimmunopaleo och GAPS. Du kan läsa mer om kosten här.