collage_object

tarmens betydelse.

Fler och fler sjukdomar kopplas till obalanser i mage-tarm. Några exempel på dessa är autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, hjärtsjukdom, astma och allergier, depression, kraftig övervikt samt autism och ADHD.

Hippocrates (läkekonstens fader)myntade redan för 2500 år sedan uttrycket "All disease begins in the gut" och det är först nu vi verkar förstå hur rätt han hade.

Forskningen kring vår mikrobiota (flora) och tarmens betydelse i relation till olika ohälsotillstånd har exploderat de senaste åren. Dessa kunskaper har öppnat vägen för nya sätt att se på sjukdomar och dess behandling där grundstenen nu istället blivit att 1) läka en tarm som av olika anledningar blivit FÖR genomsläpplig och 2) rätta till dysbiosen (obalansen i tarmfloran). 
Detta i kombination med att se över sin livsstil har hjälpt tiotusentals männsikor världen över att komma till rätta med ORSAKEN till sina symptom och har därmed blivit symptom,- och i bästa fall medicinfria.

 

Autoimmuna sjukdomars uppkomst 1) en för genomsläpplig tarm (leaky gut syndrome) och dysbios 2) felprogrammerat immunförsvar 3) genetisk predisposition

Fasano. Leaky gut and autoimmune disease. Clin Rev in Allergy & Immunology.2012;42:71-78