collage_object

Kostrådgivning.

De val vi gör kan ha en avgörande betydelse för hur vi mår. Genom att se över sin kost och livsstil kan det ibland bara räcka med små justeringar för att märka av stora förbättringar. 
I andra fall krävs det större förändringar för att din kropp ska balanseras. Det är dock ett beslut du måste fatta och vara beredd på - det finns inga snabba lösningar. Inte om du vill få resultat som håller med tiden. 
Om du tänker att du gått med obalanser i din kropp länge innan ens symptomen visar sig. Att bli symptomfri är ett stort mål i sig men betyder inte oavkortat att man är frisk. För att komma tillrätta med orsaken till symptomen måste man låta kroppens läkning ta sin tid. Det är helt individuellt hur lång tid det tar och beror på just dina förutsättningar. 
Kosten har en stor betydelse vid autoimmuna sjukdomar men även livsstil som stress och sömn. Det kan säkert flera känna igen sig i då de kan koppla ihop extra stora besvär med händelser i sitt liv.
Jag vill erbjuda dig rätt förutsättningar så att du själv kan ta makten över din hälsa. Det kan handla om att förstå vad som händer i din kropp, få menyförslag, handlingslistor, råd och stöd så du sen kan förtsätta på egen hand. Oftast behöver man göra justeringar på vägen för att passa just dig. Just därför arbetar jag inte med enda kost eller ett enda sätt för läkning men grunderna ligger i paleo, autoimmunopaleo och GAPS. Du kan läsa mer om kosten här.