Snapseed

2021 > 08

Under det senaste året har jag tillsammans med Bo Haglund, Professor emeritus (Karolinska Institutet), arbetat fram ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift som nu äntligen är publicerat! Numret tar upp kosten och tarmbakteriernas betydelse för vår hälsa och sjukdom där jag förutom ledaren skrivit en artikel om tarmläkande kost som en eventuell framtida behandlingsform. 

Läs hela inlägget »